Den lille beverhytta ved Mattisplassen

Det er to beverhytter ved Plassedammen, begge på østsiden av vannet. Dette er den minste, men ingen tegn til bever her nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Nov 2019

Leirplass ved Øyervann

Av Nina Didriksen

Det kan være fint å raste ved Øyervann. I skogen bak ligger det mange falne trær, så husk sag. Isen holdt en liten kilosstein som noen hadde kastet utpå.

07 Nov 2019

Sjekker isen på Burudvann

Av Nina Didriksen

Fra gapahuken i lia nordøst for Burudvann var det noe som tiltrakk seg oppmerksomhet: en mann som gikk utpå for å sjekke isen. Han bar på en drill, og isen holdt (ham), men hvor tykk den er, vites ikke. Isoppsynet i Bærum kommune sjekker bare fjordisen, står det på kommunens hjemmesider.

07 Nov 2019

Den første sløyfa er klar på Greverud

Av Terje Martinsen |

Nå er det muligheter å gå en liten runde på Greverud - i både klassisk og fristil.