Hvor går grensa for farbar og trygg is?

Her sjekker Morten istykkelsen rett ved dammen. Han bruker isstav, slik at han vet at han står på trygg is. God kunnskap om is og riktig utstyr slik som her, er viktig når du skal gå på is under slike forhold. Legg også merke til at ingen har beveget seg der hvor det er antatt å være svakest is.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Nov 2019

Hvor går grensa for farbar is ved bekkeoset i dag?

Av Morten Synstelien |

Is er ferskvare, og forholda endrer seg raskt. Her bruker Morten isstaven for å sjekke tykkelsen på isen. Han står på farbar is, men der staven er, holder den ikke en mann. Her er det ca. 30-40 cm dypt, så ingen fare. God kunnskap om is og riktig utstyr slik som her, er viktig når du skal gå på is under slike forhold. Morten lærte mye i dag.

07 Nov 2019

Naturens egen iskunst

Av Morten Synstelien |

Ved Steinvika i Plassedammen ligger det ei øy, og her har naturen laget sitt eget lille kunstverk i farget is. Det er brukt naturfarger av beste sort, og kunstverket er av ren midlertidig karakter, det kan bli større eller det kan bli borte på kort tid. Dette kunstverket dukket opp på en skøytetur. Husk riktig kompetanse og utstyr om du beveger deg på isen.

07 Nov 2019

Den lille beverhytta ved Mattisplassen

Av Morten Synstelien |

Det er to beverhytter ved Plassedammen, begge på østsiden av vannet. Dette er den minste, men ingen tegn til bever her nå.