Demningen til Mylla Sag sett fra vannsiden

Demningen til Mylla Sag ligger på sydsiden av Myllaveien i et flatt område som også omfatter det lille vannet Knippahøla. På den måten kunne selv en forholdsvis lav demning gi et betydelig reservoar uten å komme i konflikt med turbinen til Sliperiet og utnyttbar fallhøyde til denne. Den er utført som en gråasteinsdemning med betongforsterket krone. Det kan se ut som om elva har løftet og flatet ut den nedre delen mot demningen med bunnfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Jul 2019

To understøttelser for rørledning

Av Odd Tore Saugerud

Fra demningen på bilde nr. 31560 gikk det rørledning til turbinen på Sliperiet. Disse to fundamentene ligger i riktig retning for en rørledning. Selv om de ser nokså medtatte ut, er de tydelig oppmurte, og på det nærmeste er også en jernhake som holder to steiner sammen synlig.

09 Jul 2019

Kanalen fra Myllsfløyta til reservoaret ovenfor Sliperiet

Av Odd Tore Saugerud

Det ser ut som en driftsvei, og vinterstid er det også skiløypa mot Svea. Men her var det opprinnelig gravd en kanal som ledet vannet vekk fra selve Myllselva og til reservoaret som demningen på bilde nr. 31560 laget. Kanalen ble ødelagt av Myllsveien da den ble oppgradert, men er synlig ved utgangen av skjæringen mot nord.

06 Nov 2019

Drivakselen med kobling til turbinen

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser nærmeste aksel med kobling til turbinsakselen og flatremhjul. Koblingen er en vanlig flenskobling, men denne har nok hatt store påkjenninger, for den har en sprekk som går gjennom de to øverste boltehullene slik at den øvre delen av koblingen er helt løs. Flattstålet som er festet til periferien av koblingen med fire bolter skulle holde den løse biten på plass og overføre dreiemoment fra turbinen. En nokså dristig reparasjon.