Damtjernet og «hyttebyen» på Skjervetråkket

Åpent vann i Damtjernet, men ellers vinterlig her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Nov 2019

Damtjernet ved Skjerva sag

Av Bjørnar Rudsengen

Ytterdammen til Damtjernet var i sin tid vanninntaket til Skjerva sag. Dammen er delvis sammenrast, men det er sterke ønsker om å gjenoppbygge den.

29 Nov 2019

Skjellbreiadammen

Av Bjørnar Rudsengen

I bakgrunnen ser vi Skjellbreia gård, der det er fast bosetting.

29 Nov 2019

Skjervetråkket og Skjellbreiadammen

Av Bjørnar Rudsengen

Uvanlig mye vann i vassdraget, det renner faktisk over demningen.