Ved vannskillet mellom Oslo og Drammen

Løypa opp fra Auretjern var stedvis rufsete med åpne myrhull. Her ved vannskillet 70 cm snø og +2 grader. Ingen spor i løypetraseen, men heldigvis skuterkjørt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2020

I tåka over Øyangsrøysa

Av Torgeir Stenstad

Stedvis tåke i dag og kram snø, selv i høyden. Men med felleski var det allikevel et greit føre.

31 Jan 2020

Lite folk utenfor de nykjørte løypene

Av Jørgen Øverbye

Selv om det ikke var kjørt i dag, var det greit å gå over Blankvannsbråtan til Kobberhaughytta. Men føret var ikke enkelt - kram nysnø og pluss en er ikke favoritt. Bildet er tatt nord for Blankvannsbråtan.

31 Jan 2020

Snart oppe på Skjennungstua

Av Jørgen Øverbye

På vei til deilig bakst på Skjennungstua - bare noen motbakker å forsere først.