Brua der den trangeste delen av dalen starter

Den øvre delen av Mærradalen har bratte sider, men er forholdsvis vid og flat i bunnen. Ved denne brua starter den trangeste og villeste delen av dalen. Her ender også den islagte delen av gangveien fra Huseby, og veien er bar herfra og ned til Radiumhospitalet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2020

Ved vannskillet mellom Oslo og Drammen

Av Torgeir Stenstad

Løypa opp fra Auretjern var stedvis rufsete med åpne myrhull. Her ved vannskillet 70 cm snø og +2 grader. Ingen spor i løypetraseen, men heldigvis skuterkjørt.

01 Feb 2020

I tåka over Øyangsrøysa

Av Torgeir Stenstad

Stedvis tåke i dag og kram snø, selv i høyden. Men med felleski var det allikevel et greit føre.

31 Jan 2020

Lite folk utenfor de nykjørte løypene

Av Jørgen Øverbye

Selv om det ikke var kjørt i dag, var det greit å gå over Blankvannsbråtan til Kobberhaughytta. Men føret var ikke enkelt - kram nysnø og pluss en er ikke favoritt. Bildet er tatt nord for Blankvannsbråtan.