Bare gangvei og bekk

Dette bildet er tatt fra den nedre brua på bilde nr. 33534. Bekken renner her i stryk og småfosser gjennom ganske tett løvskog. Det er ikke plass til mer enn bekken og gangveien. Her blir det grønt og svalt og dårlig sikt når bladene har kommet på trærne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2020

Gammel vei, nyere bru

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er brua på bilde nr. 33534 sett fra nedsiden. Veien her er sirlig bygget opp med en mur av naturstein, som i årenes løp har fått et kledelig dekke av moser og bregner. I dalen er det flere sjeldne og utrydningtruede vekster.

02 Feb 2020

Brua der den trangeste delen av dalen starter

Av Odd Tore Saugerud |

Den øvre delen av Mærradalen har bratte sider, men er forholdsvis vid og flat i bunnen. Ved denne brua starter den trangeste og villeste delen av dalen. Her ender også den islagte delen av gangveien fra Huseby, og veien er bar herfra og ned til Radiumhospitalet.

01 Feb 2020

Ved vannskillet mellom Oslo og Drammen

Av Torgeir Stenstad

Løypa opp fra Auretjern var stedvis rufsete med åpne myrhull. Her ved vannskillet 70 cm snø og +2 grader. Ingen spor i løypetraseen, men heldigvis skuterkjørt.