Et landskap med fallen gammelskog

I store deler av Mærradalen er landskapet preget av vindfall. Mosegrodde og dekorative, men ikke enkle å ta seg frem mellom. Dette området er et av de med typiske vindfall, men bare i moderat mengde.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2020

Bare gangvei og bekk

Av Odd Tore Saugerud |

Dette bildet er tatt fra den nedre brua på bilde nr. 33534. Bekken renner her i stryk og småfosser gjennom ganske tett løvskog. Det er ikke plass til mer enn bekken og gangveien. Her blir det grønt og svalt og dårlig sikt når bladene har kommet på trærne.

02 Feb 2020

Gammel vei, nyere bru

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er brua på bilde nr. 33534 sett fra nedsiden. Veien her er sirlig bygget opp med en mur av naturstein, som i årenes løp har fått et kledelig dekke av moser og bregner. I dalen er det flere sjeldne og utrydningtruede vekster.

02 Feb 2020

Brua der den trangeste delen av dalen starter

Av Odd Tore Saugerud |

Den øvre delen av Mærradalen har bratte sider, men er forholdsvis vid og flat i bunnen. Ved denne brua starter den trangeste og villeste delen av dalen. Her ender også den islagte delen av gangveien fra Huseby, og veien er bar herfra og ned til Radiumhospitalet.