Kolsåsbanen på luftig buebro

Nederst i Mærradalen, rett ovenfor Radiumhospitalet, krysser Kolsåsbanen på denne luftige og ganske elegante buebroen, bygget i 1942. Den opprinnelige planen var en 30 meter høy stein- og jordfylling som den over Lysakerelva. Etter en hard naturvernkamp i 1937 ble denne brua 30 meter over dalbunnen og med lengde 100 meter valgt i stedet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2020

Et landskap med fallen gammelskog

Av Odd Tore Saugerud |

I store deler av Mærradalen er landskapet preget av vindfall. Mosegrodde og dekorative, men ikke enkle å ta seg frem mellom. Dette området er et av de med typiske vindfall, men bare i moderat mengde.

02 Feb 2020

Bare gangvei og bekk

Av Odd Tore Saugerud |

Dette bildet er tatt fra den nedre brua på bilde nr. 33534. Bekken renner her i stryk og småfosser gjennom ganske tett løvskog. Det er ikke plass til mer enn bekken og gangveien. Her blir det grønt og svalt og dårlig sikt når bladene har kommet på trærne.

02 Feb 2020

Gammel vei, nyere bru

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er brua på bilde nr. 33534 sett fra nedsiden. Veien her er sirlig bygget opp med en mur av naturstein, som i årenes løp har fått et kledelig dekke av moser og bregner. I dalen er det flere sjeldne og utrydningtruede vekster.