Grønt i Mærradalen

Turveien gjennom Mærradalen er populær, både blant syklister og de som tar beina fatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Feb 2020

Ur, bekk og mose

Av Odd Tore Saugerud |

Dette bildet er tatt et stykke nedenfor brua på bilde nr. 33536. Landskapet her er typisk småsteinet, løs ur, frisk bekk med store, mosegrodde steiner, og mose ellers der den kan få feste.

11 Des 2005

Gavlveggen mot stupet år 2005

Av Odd Tore Saugerud

Bildet av gavlveggen fra 2005 viser at det her hadde vært et vindu med glass, som da var spikret igjen med planker. Et dørhengsel er også synlig, så tidligere må det ha vært en mer ordentlig dør. Taket er bevokst med grønt, og på bølgeblikket ligger det stein. Det tyder på at det må ha vært et mer solid takdekke enn plastpresenning tidligere. Mose, grønske og forråtnelse tyder på at hytta hadde stått der ganske lenge allerede i 2005. Funn i mine gamle arkiver antyder at den var der før 1977.

24 Sep 2019

Varme i en gammel stall

Av Nina Didriksen

Den nyoppussede stallen ved Røyrivannskoia er åpnet som DNT-losji. Hytta ligger et par timeter fra Røyrivannskoia. Stemingsfullt begge steder.