Åpent ved Myrseter

Skogen mellom skogsbilveien og Myrseter er hogd ned, og dermed kan DNT-hytta ses fra skiløypa. Det gikk lett å ta seg inn hit fra By i ettermiddag, med skøyteski på raskt føre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2020

En nedlagt skibakke

Av Odd Tore Saugerud

I det åpne området omtrent rett vest for Hovseter skole er det i nordkanten rester etter en mindre skibakke. Både fundamentet til stillaset og muren som utgjorde enden av hoppet, står der fortsatt. Stillaset sto fortsatt der for ca. åtte år siden. Vår svigersønn sier han hoppet 11, 5 meter der i sin tid, men at det ikke nødvendigvis var bakkerekorden.

05 Feb 2020

Ett døgn med vinter gir istapper

Av Odd Tore Saugerud

I denne fossen litt nedenfor brua på bilde nr. 33535 har en pinne plassert seg slik at fossespruten får tak til å lage istapper. Minst like interessant er veksten av mose på steinene, og strukturen på steinen midt i bekken. Det er en sedimentær bergart, med vekslende harde og bløte lag. De bløte lagene tæres raskere vekk, og gir opphav til strukturen i steinen. Mye av berget i Mærradalen består av slik skifer, og der er lagene i større skala og enda tydeligere enn på denne steinen.

05 Feb 2020

Før Kolsåsbanen flater dalbunnen ut

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent 250 meter ovenfor buebroen for Kolsåsbanen flater dalen ut, og bekken gjør et par slyngninger. Løvskog dominerer også her, både som levende trær og som tallrike vindfall. Til å være vinteren 2020 var det her skikkelig kaldt, ca. – 4 grader, og det ett døgn gamle snødrysset hadde holdt seg bra. To timer senere var det + 3 grader varmt ved Voksen kirke.