Nypreparert i Helårsløypa

Løypa fra By til Tverrelva kalles ofte for "Helårsløypa", da det ofte er fine forhold her når skiføret er sviktende andre steder. Løypa går på skogsbilvei langs Lomma, og det er gjerne ganske kaldt her. På bildet ser vi at varmegradene ikke har sluppet til, for det er fortsatt hvitt på trærne. Oppover i terrenget etter Tverrelva var det betydelig mildere. I dag var det fine spor, både for klassisk og fristil. Føret var ganske raskt, men de som gikk klassisk på smøreski, opplevde nok litt slitasje på smøringen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2020

Åpent ved Myrseter

Av Erik Unneberg

Skogen mellom skogsbilveien og Myrseter er hogd ned, og dermed kan DNT-hytta ses fra skiløypa. Det gikk lett å ta seg inn hit fra By i ettermiddag, med skøyteski på raskt føre.

05 Feb 2020

En nedlagt skibakke

Av Odd Tore Saugerud

I det åpne området omtrent rett vest for Hovseter skole er det i nordkanten rester etter en mindre skibakke. Både fundamentet til stillaset og muren som utgjorde enden av hoppet, står der fortsatt. Stillaset sto fortsatt der for ca. åtte år siden. Vår svigersønn sier han hoppet 11, 5 meter der i sin tid, men at det ikke nødvendigvis var bakkerekorden.

05 Feb 2020

Ett døgn med vinter gir istapper

Av Odd Tore Saugerud

I denne fossen litt nedenfor brua på bilde nr. 33535 har en pinne plassert seg slik at fossespruten får tak til å lage istapper. Minst like interessant er veksten av mose på steinene, og strukturen på steinen midt i bekken. Det er en sedimentær bergart, med vekslende harde og bløte lag. De bløte lagene tæres raskere vekk, og gir opphav til strukturen i steinen. Mye av berget i Mærradalen består av slik skifer, og der er lagene i større skala og enda tydeligere enn på denne steinen.