Gammelt uthus ved Nordre Gjettum gård

Nord for Nordre Gjettum gård står dette gamle uthuset inntil veien til gården og rett ved blåstien, Det begynner å bære preg av alderen, men de kryssavstivede dørene vil nok sørge for at det holder seg oppreist ennå en stund så lenge de er lukket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Feb 2020

«Seljefløyten» vinteren 2020

Av Odd Tore Saugerud

Bekkeutløpet der Christian Skredsvig malte «Seljefløyten» er et kjent og kjært sommermotiv, men vinterbilder mangler i Markadatabasen. Nå, i februar 2020, har Dælivann med omgivelser akkurat fått hvitt dekke. Det gir en interessant kontrast til bekken, som fikk et tynt islag etter snøværet og hvor grønne liljeblader fortsatt stikker opp.

06 Feb 2020

Men Dælivann fikk hvitt dekke

Av Odd Tore Saugerud

Det er fortsatt spor etter ettdøgnsvinteren i åpne områder, men i skogen har snøen forsvunnet. På Dælivann er isen ganske sikker, også enkelte steder i sivbeltet, og da er det mulig å fotografere visne takrør mot Kolsåsmassivet med Gråmagan midt i bildet og Nordre Kolsås til høyre.

06 Feb 2020

Tidlig krøkes

Av Jørgen Øverbye

Tommlekollen friluftsbarnehage koste seg på tur. Rett borti lia hadde de base med sitteplasser og mat.