Fra Grønliåsen mot Bjørndal og Tonekollen

Fra det nye, flotte utsiktstårnet på Grønliåsen er det et kjempemessig skue. Østover ser vi bebyggelsen på Bjørndal, og lengst bak, midt i bildet, Tonekollen i Østmarka med noen snøflekker. Dit er det 11 kilometer i luftlinje, noe tårnets fine sikteplate viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Mar 2020

Vårlig sted med utsikt til snø

Av Nina Didriksen |

Det var mildt og godt da solen viste seg over det nye fugletårnet på Fornebu. Vi så mange fugler, blant annet tjeld og gulspurv. I åsen skimtes Holmenkollbakken og Wyllerløypa. Det gule og hvite tårnet helt til venstre i bildet tilhører den nye gravlunden som bygges i Lilløykilen.

08 Mar 2020

Retning uten sikt

Av Nina Didriksen |

I et buskas ved Koksabukta på Fornebulandet ligger denne store sikteplaten i stein. Pilene nærmest fotografen peker mot Haukåsen, Grefsenkollen og Tryvannstårnet, men utsikten viste seg å være svært begrenset av vegetasjonen.

09 Mar 2020

Mot Kongens utsikt

Av Jørgen Øverbye

Få steder i Marka slår Kongens utsikt hva angår luftig utsyn.