Svarttjern ved Kleivstua

Svarttjern er ikke navnsatt på vanlige kart, og ligger litt utilgjengelig til, med bratte skrenter på begge sider og mye kratt ved både nord- og sørenden. Tjernet er ca. 160 meter langt. Men nå er det tatt ut litt virke i sørenden, slik at det er lettere tilgjengelig fra sør. Gå inn Bønnerudveien og ta av rett før første hytta, følg så sporene etter lastbæreren nordover. Snøen ved kanten bar ikke i dag (plumpet litt med skoa), og både innløps- og utløpsoset er åpent. Siden tjernet er smalt, er nok tiden mellom klokken 12 og 13 best hvis det er sol, dersom du skal ta best bilder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Apr 2020

Prepping i Vardalsåsen påsken 2020

Av Roar Myhre |

Her er preppingen i full sving ved Krigsminnesmerket i løype 636 mellom Kjøyvemyra og Blekketjern.

06 Apr 2020

Friske spor ved Kjøyvemyra

Av Roar Myhre |

Løypene i Vardalsåsen ble fine etter dagens prepping.

06 Apr 2020

God såle i Honsjørunden

Av Line Mork

Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag har lagt et solid grunnlag for en flott skipåske i Nordåsen.