Overvann på Nibbitjern

Det var mye overvann på Nibbitjern mandag i påskeuken. Det var mulig å ta seg frem langs kanten, men det anbefales absolutt ikke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Apr 2020

Svarttjern ved Kleivstua

Av Morten Synstelien

Svarttjern er ikke navnsatt på vanlige kart, og ligger litt utilgjengelig til, med bratte skrenter på begge sider og mye kratt ved både nord- og sørenden. Tjernet er ca. 160 meter langt. Men nå er det tatt ut litt virke i sørenden, slik at det er lettere tilgjengelig fra sør. Gå inn Bønnerudveien og ta av rett før første hytta, følg så sporene etter lastbæreren nordover. Snøen ved kanten bar ikke i dag (plumpet litt med skoa), og både innløps- og utløpsoset er åpent. Siden tjernet er smalt, er nok tiden mellom klokken 12 og 13 best hvis det er sol, dersom du skal ta best bilder.

06 Apr 2020

Prepping i Vardalsåsen påsken 2020

Av Roar Myhre |

Her er preppingen i full sving ved Krigsminnesmerket i løype 636 mellom Kjøyvemyra og Blekketjern.

06 Apr 2020

Friske spor ved Kjøyvemyra

Av Roar Myhre |

Løypene i Vardalsåsen ble fine etter dagens prepping.