Trikkeskinner ved Skjennumstjernet

Med så fine forhold på Nordåsen den nest siste dagen i april, burde det ligge til rette for maiskiturer i dette området.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Apr 2020

Pastellhimmel over Dælibekken

Av Erik Unneberg

Dælibekken, som tidligere gikk under navnet Vebekken, har sitt utspring på Dælivanns vestside, ved Dalbo gård. Derfra flyter den rolig gjennom kulturlandskapet i Dælidalen, før den blir kraftigere i fallene ved Toppås. Etter å ha kommet seg under T-banen og Brynsveien, renner den langs Bærumsveien ned til Sandvikselva. Bærum kommune har brukt noen titalls millioner kroner for å få åpnet bekken på denne strekningen, etter at den ble lagt i rør på 1960-tallet. Nede ved Sandvikselva har kommunen også bygget en fisketrapp, slik at sjøørreten kan komme seg opp i bekken, slik den gjorde i tidligere tider. Gjenåpningen av Dælibekken vil også gi bedre overvannshåndtering i nedbørsrike perioder, og det vil nok ta et par år og en del vannføring før bekken "setter seg". Men i kveld var det en rolig bekk som sildret forbi Rud, under en pastellfarget himmel. I bakgrunnen til venstre ser vi Søndre Kolsås.

26 Apr 2020

Grøndokka sett fra hugstfelt mot Nordkleiva og opp mot Kronprinsens utsikt

Av Morten Synstelien

Fra hyttene som ligger i randsonene på hugstfeltet, er det bra utsikt mot fjorden. Skyene viser at finværet er på vei bort. Bildet er tatt mot nord.

25 Apr 2020

Nye rutiner også på Ullevålseter

Av Odd Stiansen

Også på Ullevålseter er det nye rutiner når stedet åpner opp igjen etter å ha vært koronastengt. Serveringen skjer nå fra de gamle kiosklukene som fotografen ikke kan huske å ha sett i bruk.