Sliten bru ved Borgerud

Brua begynner å bli sliten. Den har en viktig funksjon vinterstid, for da bærer den løype 863 (Vandås - Borgerud - Vesterby) over bekken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2020

Kulturlandskapet i Holtnesdalen

Av Morten Synstelien

Skal du opp på Kolåsen, er et godt veivalg traseen gjennom Holtnesdalen.

28 Mai 2020

Opp gjennom Holtnesdalen

Av Morten Synstelien

Stien opp til Kolåsen går gjennom Holtnesdalen.

28 Mai 2020

Stien til Kolåsen

Av Morten Synstelien

Fin sti på Kolåsen (Kølåsen).