Her starter løypetraseen fra Ånnerud

Fra Østbygdvegen starter løype 1585 østover i retning Stormyra og videre innover.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jun 2020

Ånnerud

Av Morten Synstelien

Gården Ånnerud ligger ved Østbygdvegen i Søndre Land kommune. På motsatt side av vegen preparerer Nordre Østbygda vel om vinteren skiløype mot Stormyra og videre derfra.

01 Jun 2020

Grønt kulturlandskap ved Smeby

Av Morten Synstelien

På dette jordet, og også i kulturlandskapet her, preparerer Kolbukameratene skiløyper når det er nok snø. Den første junidagen var det grønt og frodig på alle jorder og enger.

01 Jun 2020

Vegkrysset ved Smeby

Av Morten Synstelien

Dette bildet er tatt fra Kolbulinna (fylkesveg 244) i sørlig retning. Vi ser Smebyvegen komme inn fra venstre. Om vinteren prepareres det skiløyper på begge sider av Kolbulinna.