Panoramautsikt fra Rognlia

Fra porten ved Rognlia er det etter en del hogst god utsikt . Vi ser blant annet litt av Oslo og Oslofjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jun 2020

Flere veivalg fra Rognlia

Av Erik Unneberg

Etter å ha gått opp til Rognlia fra Isi via Kjaglidalen, var det flere muligheter. Stien innover i bildet går ned til Langebru, mens Rykkinn via Engebråtan var et annet alternativ. Skogsbilveien ned til Rognliakrysset og videre på Gamle Ringeriksvei til Jonsrud og Lommedalen var et tredje valg.

07 Jun 2020

Frodig ved Kjaglienga

Av Erik Unneberg

Det er frodig i Kjaglidalen nå, og stadig flere markblomster starter i disse dager blomstringen. Både skogstorkenebb og ballblom er i gang, og det var grønt og frodig ved Kjaglienga i dag.

07 Jun 2020

Ny vri ved Oset

Av Nina Didriksen

På grunn av anleggsarbeidene ved Oset vannbehandlingsanlegg er innfallsporten her på Kjelsås lagt om. Den ganske nye gang- og sykkelveien som går ned til høyre bak bommen, er bred og fin. Vi fortsatte til fots innover og besøkte blant annet bygdeborgen ved Monsetangen.