Krokskogkanten sett fra Fjøsvikfjellet

På Fjellbråtakollen på Fjøsvikfjellet i Ringerike ligger det en gammel bygdeborg. Fra kollen er det flott utsikt i mange retninger, og vi kan se både Sølvsberget på Hadeland, Samsjøen ved kollens østlige fot, Bislingen-området og som her, kanten av Krokskogen fra Ringkollen i venstre del av horisonten, til Gyrihaugen lenger til høyre. E16 skimtes så vidt helt i høyre bildekant.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2020

Gammel og ny graffiti

Av Nina Didriksen

På Skriverberget har folk risset inn sitt navn i flere hundre år. «HMS 1786» er visstnok den eldste.

12 Jun 2020

Årets kull med svaneunger

Av Morten Synstelien |

En svane lever i ca. 20 år, så om et svanepar greier å produsere to nye svaner i løpet av sin levetid, holder antallet seg konstant. Men ikke ofte man ser fem unger samtidig. Bildet er tatt ved badestranda ved Steinsåsen, og du ser Krokskogens rygg i bakgrunnen.

07 Jun 2020

Detalj på Jordetua

Av Morten Synstelien

Husmannsplassen Jordestua ligger ved Ballangrud-gårdene i Lunner kommune. Den ble skiltet i 2018.