Uventet og vått vær

Etter noen hete dager dalte plutselig temperaturen tirsdag kveld. Det hang sammen med noen kraftige regn- og tordenbyger. Muligheten for ettermiddagsbyger var muligens nevnt i værmeldingen, men intensiteten overrasket nok de fleste som var ute. Bildet er tatt på Jaklefoss med utsikt over bl.a. Røyse og med Tyrifjorden i det fjerne, med Finnemarka bakerst til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 2020

Utfartsparkering nedenfor Gjesvold gård

Av Nina Didriksen

Tyrifjorden skimtes så vidt til høyre for p-skiltet. Etter lysene å dømme, var det mye aktivitet på vannet denne mandagskvelden. Rundt gården var det svært stor aktivitet av låvesvaler. Det må da være sommerlyd nummer én?

15 Jun 2020

Parkering ved Gjesvold gård

Av Nina Didriksen

Det er plass til noen biler på utfartsparkeringen ved Gjesvold gård på Vik i Hole. Kanskje mest aktuelt om vinteren, det går skiløyper forbi. Her sees det gamle hønsehuset og låven, med Krokskogen i bakgrunnen. Gyrihaugen ligger rett bak trestammen til høyre.

15 Jun 2020

Glimt av Steinsfjorden

Av Nina Didriksen

Mellom Sundvollen og Gjesval ligger dette hvite huset, Kroksundøgarden ifølge kartet. Fin utsikt mot Krokskogen med Gyrihaugen, Steinsfjorden og et ørlite glimt av Braksøya mellom vannet og huset. Fotografen fortsatte til Gjesvold gård for overnatting i pilegrimslosjiet.