Turinfo ved Brakarhemsætra

Brakarhemsætra kalles også for Hemsætra, som også skrives Heimsetra av noen. Her starter det skiløype om vinteren. Den heter Persvehaugrunden (løype 1546).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2020

Parkering ved Orrfugltjernet

Av Morten Synstelien

Der skogsbilvegen ender rett nord for Orrfugltjernet, er det plass til ca. ti biler, om de parkerer rett.

25 Jun 2020

Vegen ned fra Orrfugltjernet

Av Morten Synstelien

Skogsbilvegen fra Orrfugltjernet svinger seg nedover lia på vestsida av Randsfjorden. Bildet er tatt at par hundre meter nord for tjernet.

25 Jun 2020

Dokkadeltaet naturreservat

Av Morten Synstelien

Dette bildet er tatt på grensen mellom Søndre og Nordre Land, i nordlig retning. Vi ser mot Dokkadeltaet naturreservat, som ligger helt nord i Randsfjorden, der Etna har sitt utløp.