Abrahamrudveien ved Paradissletta

Går eller sykler du ca .100 meter nordover etter at du har passert blåmerket sti opp til Mørkganga/Skardveien, kommer du til dette flotte utsiktspunktet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2020

Regnbyger over Holebygda

Av Morten Synstelien

Vi ser småøyene i Steinsfjorden, Vik og Steinsåsen, samt spissen på Herøya. Loretangen og Stein gård til høyre. Du skimter Hole kirke også.

07 Jul 2020

Skumle skyer Skardveien

Av Morten Synstelien

Det ligger an til værskifte. Mørkganga ligger til høyre i bildet, som er tatt rett ved Abrahamrudveien.

07 Jul 2020

Regn over Bønsnes og Røyse-halvøya

Av Morten Synstelien

Vi ser Pipeøya og Vik. Den store øya midt i bildet er Store Svartøya. Fra denne vinkelen ser Frognøya ut til å henge sammen med Bønsnes/Røyse-halvøya.