Infotavle på Høgkorsplassen

Høgkorsplassen er et artig sted, litt åndelig, og det gir en god følelse å raste her. På denne infotavlen på bildet kan vi lese at vegen forbi her heter Kjølvegen, og at det finnes flere mulige opphav til navnet. Den er nevnt allerede i 1225 i Håkon Håkonssons saga, og også i Sverresagaen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2020

Bommen ved Skjersjøen/inngangen til Korperuddalen

Av Morten Synstelien

Bommen ser ikke ut til å være i bruk, men blir nok lukket på våren under teleløsninga. Bildet er tatt mot vest.

17 Aug 2020

Bjørkesnuplassen

Av Morten Synstelien

Om vinteren går løypa KK-runden forbi Bjørkesnuplassen. Skogsbilvegen fra Bjørkenga ender her.

17 Aug 2020

Hyllbær ved Bjørkesnuplassen

Av Morten Synstelien |

Hyllbærene er nå modne ved Bjørkesnuplassen.