Modne tyttebær!

Fant modne tyttebær helt nord i Nannestad i dag. Det er en flott sesong for bær i år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 2020

Mot Hurdalssjøen og Mistberget

Av Morten Synstelien

Fra veien mot Dalssætra er det utsyn mot Hurdalssjøen og Mistberget. Det var lummert og 25 grader her i dag, noe som tydet på at et værskifte var på gang.

14 Aug 2020

Hytta ved Langvatn

Av Morten Synstelien

Hytta er lite i bruk, ifølge et par lokale jeg traff på turen. Mye mose på taket. Det går traktorvei inn hit fra Langvassdalen.

14 Aug 2020

Langvatn midt i august

Av Morten Synstelien

Langvatn er et flott tjern, dog uten ørret, da det ikke er noen gytebekker ifølge de lokale jeg traff i dag. Bildet er tatt mot sør.