Gjennom skogen mot Eina

Fin trasé for sykling mellom Eidstugua og Eina. Bildet er tatt vest for Skjelbreida.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2020

Det gror i Valdresbanens spor

Av Eivind Molde |

Det gror i sporet der Valdresbanen en gang gikk. Her ved Eidstugua får syklistene nærkontakt med den historiske jernbanestrekningen, og om vinteren går det skiløype her - mot Eina og Dokka.

19 Aug 2020

Trevatna helt i nord

Av Eivind Molde

Kommer man ned Tyskervegen fra nord, langs elva Skjegga, får man sitt første møte med Trevatna her, før Tyskervegen like etter munner ut i Trevassvegen. Den ser vi midt i bildet.

19 Aug 2020

Hyggelig møte ved Innersæterkvea

Av Eivind Molde |

Hyggelig å treffe på noen firbente ved Innersætra i dag. Tobente var det ikke å se på turen over Vardalsåsen. Innersæterkvea er "basen" for sommeroppholdet på åsen. Vardal beitelag sørger nok for at de kommer trygt hjem til gards i god tid før løypemaskinene fra Søndre Land kommune dukker opp her.