Sauer i solnedgang

Disse sauene koste seg i kveldslyset på Rognlihaugen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2020

Maskinløypa vest for Torsrudmyra

Av Morten Synstelien

Her går løype 540 langs ei flott myr.

26 Aug 2020

Skiløypetraseen ved Skavdalsmyra

Av Morten Synstelien

Løype 540 (Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra) går i en flott trasé, men er noe bratt. Jeg håper ikke veien jeg står på, blir brøytet. Da kan det fort bli et fall, med mindre du er meget god på ski.

26 Aug 2020

Scootertraseen ved Torsrudmyra

Av Morten Synstelien

Jeg gikk noen meter i scootertraseen mot Redalen, og kom da til denne flotte myra.