Sameie på Såta

Mange fugler har hakket i denne gamle stammen, enten de er på jakt etter bolig eller et matlager. Treet står på Oppkuvens mindre kjente nabo, Såta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2020

Høst ved Såttjern

Av Nina Didriksen

Her ved Såttjern mellom Oppkuven og Såta er det bare idyll. Det kan se ut som om den skjeve løypestaken på bilde nr. 2660 fra 2004 er blitt ny.

07 Sep 2020

Utsyn mot Engene fra tunet på Kongsdelene gård

Av Odd Tore Saugerud

Når man kommer fra syd mot Sætre, er det en skarp, skogbevokst åsrygg med stup langs øst- og vestsidene som stikker seg ut. Den ligger på gården Engenes grunn, og det må være grunnen til det noe misvisende navnet. Kongsdelene gård driver med hester, og har stall for åtte dyr. På Engenes grunn ble det drevet sprengstoffproduksjon fra 1876 til 1976, og den fortsatt komplette fabrikken er nå industrimuseum.

07 Sep 2020

Stien mot nord ned fra Verpenåsen

Av Odd Tore Saugerud

Fra svingen der veien til kanonstillingene begynner å stige, går det en tilsynelatende ryddet sti mot nord. Den blir etter hvert utydelig og ganske ujevn, men er mulig å følge til den møter gjerdet rundt Engene industriområde og stien langs denne til veien til Kongsdelene. På vei dit passerer den gamle arbeiderboliger, nå i forfall.