Stubdalskampen: utsikt mot vestenden av Damtjern

Lysforholdene denne dagen med delvis overskyet himmel og flatt lys gjorde det vanskelig å identifisere detaljer på bilde nr. 35323. Som dette bildet viser, gikk det bedre med teleobjektiv og litt massasje i Photoshop. I nedkant av bildet vises demningen og hyttene ved den, og nær overkanten vises Purvollen og Østre Purvollen. På begge steder er forfallet synlig. Hensikten med å bruke teleobjektiv var egentlig å få et bilde av Ingeborgseter sett ovenfra, men der var skogen så tett og høy at ikke en gang den fortsatt åpne setervollen kunne anes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 1997

Stubdalskampen oktober 1997: Steinsfjorden og Norefjell

Av Odd Tore Saugerud

Notatene våre viser at dette var en solfylt, men kald, dag og med forholdsvis klar luft. Det var da fri utsikt til nordenden av Steinsfjorden og områdene med takrør der. I bakgrunnen har Norefjell blitt ganske hvitt. I 2020 kan Steinsfjorden bare glimtvis sees mellom grantrærne.

12 Okt 1997

Stubdalskampen oktober 1997: Stubdal gård

Av Odd Tore Saugerud

I Kjentmannshåndboken 1996–98 reklameres det med utsikt over Stubdal i et tilnærmet fugleperspektiv. At dette ikke var falsk reklame, bekrefter dette bildet fra førdigital tid. Hogstfeltene har etter hvert vokst til, men nye har kommet til. I bakgrunnen Vassfarfjella med et dryss av nysnø.

08 Sep 2020

Stubdalskampen: utsikt mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Selv om utsikten fra det høyeste punktet på Stubdalskampen ikke er mye å skryte av, er det likevel en severdig utsikt over et stup i lia mot nord ca. 300 meter mot nordøst og 20 meter lavere. Også her har granskogen begynt å dekke nærutsikten, men Damtjern og Høgåsen er tydelige. Den lyserøde flekken nesten midt på bildet er taket på det gamle uthuset på Stubdalssetra. Men tidligere var utsikten her mye bedre, se bilde nr. 35324 og bilde nr. 35325 fra 1997, og bilde nr. 7233 fra 2007.