Brønnøya: Katterompa, en fin badeplass

Brønnøya har flere badeplasser. Her, utenfor Pilodden, ligger den karakteristiske øya Katterompa, og lager en lun badeplass. Plantene på Katterompa er fredet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Sep 2020

Brønnøya: romslige eiendommer på vestenden

Av Odd Tore Saugerud

Deler av Brønnøya preges av store eiendommer, spesielt på vestenden av øya. Dette er et ganske typisk eksempel: inngjerdet, med store trær og plener. I dette tilfellet er husene også så fornemt tilbaktrukket, at de ikke er synlige fra porten.

26 Sep 2020

Brønnøya: kalkovnen ved Sandbukta

Av Odd Tore Saugerud

Kalkovnen ved Sandbukta ble bygget av fiskehandler Anders Haagensen i 1874, og var i drift til 1888. Denne ovnen var en tidlig industrikalkovn egnet for kontinuerlig drift. Allerede i 1944 ble det påvist sprekkdannelser i ovnen, og til tross for flere reparasjoner, raste en tredel av vestfasaden ut i 2012. Den ble gjenoppbygget og forbedret i 2014, og er fortsatt representativ for den opprinnelige ovnen. I bakgrunnen duver Brønnøyas lyserøde svane på vannet.

27 Sep 2020

Tydelig advarsel

Av Nina Didriksen

Etter flere tilfeller av steinsprang ved Mørkganga er det kommet fareskilt både oppe og nede.