Høsten samler seg ved Hammarfossen

Sterk vind har ført til mye løvfall allerede. Ovenfor Hammarfossen samler det seg foran to store beverfelte trestammer som ligger på tvers foran brofundamentene. Denne dagen var det ingen fossekall å se i den øvre delen av elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Okt 2020

Gjess og dykalber på Bogstadvannet

Av Odd Tore Saugerud

På Bogstadvannet var det stedvis et yrende fugleliv i dag. Foran dykalbene var en stor flokk gjess forsamlet. Flokken dro senere i lav høyde mot syd over tretoppene i sydenden av vannet. På dykalbene kan det på bildet i fullt antall piksler sees at de to skarvene på bilde nr. 35432 fortsatt sitter der, og at de har fått selskap av en skarv til.

01 Okt 2020

Ung og voksen storskarv på Bogstadvannet

Av Odd Tore Saugerud |

Som et siste minne etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet står det fortsatt en rad lensefester, kjent som dykalber, vest i vannet. Dette er tydeligvis en foretrukket hvile- og tenkeplass for storskarv. Til venstre en ungfugl, til høyre en voksen.

01 Okt 2020

Høstgrønt rundt Kråka

Av Odd Tore Saugerud

Den siste tiden har det blitt ryddet kraftig i skog og kratt rundt Kråka. I tillegg til de vanlige høstfargene, var det med denne dagens tykke skydekke en nesten uvirkelig grønnfarge på marka rundt gården.