Utsikt med mur i den sydlige ruingruppen

Terrenget mot Lille Åklungen er meget bratt med stup. På en liten hylle nedenfor ruinen på bilde nr. 35450 er det laget en utsiktsplass med steinmur. Det er tydelig at det er lagt mye arbeid ned i denne gruppen, men hvilken bruk ruinene har hatt, er ikke opplagt. HK-hytte (=Hold Kjeft, hemmelig) for jegere, fiskere, uteliggere eller kanskje Milorg? Jeg har ikke funnet noen informasjon på Internett eller i bøkene om Marka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2020

Hytteruinen i den sydligste ruingruppen

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet Åklungen M 1 : 10 000 fra 2010 er det tegnet inn seks ruiner på vestsiden av vannet mellom dette og traktorveien på er flatere parti et stykke opp i den bratte lia. Disse er fordelt i tre grupper. Dette er hytteruinen i den sydligste gruppen, som består av tre ruiner. Her fører en begrodd trapp av flate steiner til denne ruinen og naboruinen, som ser ut som om den kunne vært et slags forråd.

05 Okt 2020

Etter nattens regn

Av Odd Tore Saugerud

Etter nattens regn rant det friskt i bekker og stier, og småmyrer var blitt til små vann. Her er et av disse omgitt av frisk, grønn mose og og lavdekte graner.

04 Okt 2020

Bolt på Rudskampen

Av Nina Didriksen |

En bolt i skyggen av en stein. Du får selv avgjøre hva som er høyeste punkt på Rudskampen nord på Romeriksåsen. For fotografen ble dette et av høydepunktene blant årets kjentmannsposter. Dette er et område ikke så mange går i.