Kløften ovenfor Gjedsjøsaga

Gaupesteinmarka er forholdsvis småkupert, men likevel med tallrike koller og daler med stup og kløfter på kryss og tvers. Ovenfor Gjedsjøsaga renner bekken gjennom en trang og bratt kløft med kampesteiner og ur på sidene. Her var det fall nok til å drive et vannhjul med stor diameter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2020

Ruinene etter Gjedsjøsaga

Av Odd Tore Saugerud

Mye av Gaupesteinmarka er naturreservat, og i nabolaget er det også områder med såkalt eventyrskog. Der renner Dammyrbekken eller Sagstubekken ned i Gjedsjøvannet. Bekken har fått navn etter saga og demningen for den. Saga ble anlagt som bygdesag etter kongelig bevilling i 1791 eller 1793. Den var opprinnelig en oppgangssag med et vannhjul med stor diameter. Den var i drift til 1907. Den ble revet i 1920, og inventarlisten fra da nevner moderne utstyr som dobbel sagspindel og selvtrekk. Dette tyder på at saga ble modernisert i annen halvdel av 1800-tallet. Bildet viser de ganske imponerende bærepilarene som fortsatt står der. Atie står som målestokk på den gjemte pilar nr. 2 på høyre side.

01 Nov 2020

Dårlig skiføre i Gamlebakka

Av Nina Didriksen

Gjørme og vått underlag dominerte løypetraseen her vest for Ringkollkapellet søndag 1. november.

01 Nov 2020

Låven på Sæteren

Av Erik Unneberg

Sæteren Gård er et populært turmål i Bærumsmarka, spesielt for barnefamilier. Også i dag var besøket bra. Her ser vi serveringsbygget "Låven".