Opp fra Rustadelva i Gaupesteinmarka

Rustadelva kommer fra traktene øst for Høgesset og renner ned i Langen. Den renner for det meste i en trang dal med stup og store steinblokker, blant annet gjennom et område som er kjent som (vesle) Helvete. Vi hadde tenkt å følge den forbi Helvete og så opp på Kollerøysåsen, men stor vannføring, våte og glatte steiner og skrenter, og begynnende regn gjorde at vi trakk opp tidligere på vestsiden gjennom dette lille skaret. ifølge kartet var det ingen mangel på slike bratte områder videre nedover langs elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2020

Dammyrhytta

Av Odd Tore Saugerud

Dammyrhytta syd for Dammyrdemningen var boligkoie, vedskjul og stall under ett langt tak. Her holdt skogsarbeidere til. En ugift skogsarbeider, Rasmus Næss fra Vestfold, bodde her i mange år. Han døde i 1985. Nå ser stedet ganske forlatt ut.

31 Okt 2020

Dammyra i Sagstubekken

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra toppen av Dammyrdemningen, og viser litt av området som var demt ned. Dammen kan ha vært ca. 450 meter lang, men ganske smal. Nå er området grøftet og bevokst med tett skog.

31 Okt 2020

Dammyrdemningen i Sagstubekken

Av Odd Tore Saugerud

Der terrenget rundt bekken flater ut i et myrområde, ble det på slutten av 1800-tallet bygget en tørrmurt natursteindemning for å demme opp et reservoar med driftsvann for saga. Det er ikke urimelig å anta at dette har skjedd samtidig med en modernisering av selve saga.