Steinen på Stunnerøya

I 1928 ble det funnet ting som tydet på at dette har vært en steinalderboplass. Det er anslått at bosettingen var her for 11 000 år siden, og at det var øyer her i en slags skjærgård.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2020

Her bodde Hønse-Fredrik

Av Nina Didriksen

Han ble kalt Hønse-Fredrik og bodde her på 1800-tallet. Navnet fikk han kanskje fordi huset ble bygget opp av rester fra et gammelt hønsehus, eller fordi han hadde høner. Han ble også kalt Godte-Fredrik, fordi han solgte knekk til arbeiderne som bygde Østfoldbanen og på gårder i området. Ifølge teksten fra Ski historielag var han ikke alene om å bo her inne i skogen, det var både enslige og familier som valgte eller mer eller mindre ble tvunget til å bo slik.

07 Nov 2020

Dammen i Dammyrsdalen

Av Nina Didriksen

Den gamle dammen er solid og mosegrodd. Dagens tur inn gikk fra Smerta i sørvest, mens første gangs besøk til høstens nye kjentmannspost gikk fra Trøytve i nord. Her er også en geocache for de som liker slikt turkrydder.

07 Nov 2020

Arbeid i traseen

Av Nina Didriksen |

Dette slepet mellom Smerta/golfbanen i Ski og Dammyrsdammen er ikke merket som skiløype på kartet i Skiforeningens Imarka-app, men alle de nyplasserte stokkene tyder på at dette er tiltenkt skiturer. Vi får håpe på kulde og snø snart.