Endelig kaldt nok til å sette i gang snøproduksjonen på Skullerud

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Nov 2020

Is i skiløypa

Av Nina Didriksen

Det er is, men lite snø der skiløype 461 går under krafttraseen sør for Nibbitjern. Tjernet eller løken har ikke noe navn på den vanligste kartene.

26 Nov 2020

Fra gampen til merra

Av Nina Didriksen

En times tid etter at vi var ved Gampetjern, kom vi til Merratjern. Tro hvem som har satt navn på dem? Tjernet ligger 463 moh. og hadde en kjentmannspost på 1990-tallet.

25 Nov 2020

Vinter på vei på Slåttmyra

Av Nina Didriksen |

Det er delvis frost i åpent lende på Krokskogen. Noen steder bærer det, andre steder ikke, det får bli en overraskelse. Her ved Slåttmyra ble gresset slått og hesjet av folket på Kampeseter. Kjentmannspost i 1996-1998 og vel verdt en avstikker også i dag.