Storfjelldalen - en stor hemmelighet

Liene under Heikampen byr på så mangt. Her er grusveier, merkede stier, umerkede stier og veldig mange gamle tømmersleper og andre ferdselsveier. Ned Storfjelldalen går det minst to gamle far. Sjekk appen iMarka, zoom inn og finn «nye» stier!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Nov 2020

Aukeåsen med Aukevarden 213 moh.

Av Odd Tore Saugerud

På toppunktet av Aukeåsen har folk funnet nok stein til å bygge en ganske stor pyramideformet varde. Den er omgitt av lange jernbolter boret ned i berget, sannsynligvis etter Kartverkets trigonometriske punkt her, hvor det skal ha stått et større tårn. Dessuten var det her en signalpost i et optisk telegrafsystem som ble anlagt i begynnelsen av 1800-årene.

28 Nov 2020

Folksomt over stupet mot Bårsrudtjernet

Av Odd Tore Saugerud

På en liten flate med berg i dagen over stupet mot Bårsrudtjernet var det folksomt denne ganske sure og grå dagen. Bål og kaffekjele hørte til også her. Her var det god utsikt mot Oslofjorden ved Langåra.

28 Nov 2020

Utsikt mot sydøst fra Aukeåsen 213 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Aukeåsen med varden er 213 moh., men til tross for stup mot Bårsrudtjernet, er utsikten mot Oslofjorden mindre bra enn fra fortoppen. Dette skyldes at den er mer bevokst med furuskog. Mot Håøya er det likevel et vindu i skogen.