Hamskifte på Skjennungstua

Den første lørdagen i desember ble også dagen for den første skituren for mange. Men ikke alle hadde ryddet vekk sykkelen og turskoene, så Skjennungstua hadde både skiløpere, syklister og fotgjengere som gjester. De ulike fargene på ulike deler av bygningsmassen viser at det ikke bare er naturen som er i ferd med å endre seg mot slutten av året.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Des 2020

Bålkos i blåtimen ved Trollvann

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget på østsiden av Grefsenåsen er bratt med flere stup, og stiene er mange. Dette er knapt nok orienteringsterreng, så til og med orienteringskartet er ganske summarisk og detaljfattig. Det var derfor godt inn i blåtimen da vi kom til nordenden av Trollvann. Her var det fortsatt folk på ferde. Noen løp, noen gikk, noen bare satt og noen hadde laget bål og hadde et lite varmt måltid. På Grefsenkollen hadde tåka blitt noe lettere, og skogen var ikke lenger hvit.

05 Des 2020

Ruiner på Grefsenåsens østside

Av Odd Tore Saugerud

På en liten flate i lia et godt stykke nedenfor hytta til Harald eneboer er det merket av to ruiner. Det viste seg å være minst fem tufter etter bygninger der, alle tørrmurt av lokal stein, som det ikke er mangel på. Bildet viser den største, og bak den, delvis gjemt bak granene, en mye mindre ruin. Foreløpig vet vi ikke noe om bruken av disse bygningene. I den største var det rester etter en jernkonstruksjon, og det så også ut til å være oppmurt gulv i et hjørne for et ildsted. Kanskje er det mer å finne der sommerstid. Nå så vi både rådyr og hare i lia der.

05 Des 2020

Interiør i Harald eneboers hytte

Av Odd Tore Saugerud

Hytta til Harald eneboer hadde ett rom, og var spartansk innredet. Lys, vann og varme manglet, dvs. en ovn var båret opp dit, men aldri installert. Kjøkkenet var i friluft. Det må ha vært enormt krevende å bo her vinterstid, og samtidig arbeide på Akers mekaniske verksted og dertil gå til og fra jobben. Gjesteboken viser at det nå for tiden ikke er mangel på besøkende der.