Sølvdobla sett fra sydenden

Bilde nr. 35932 viser at vannstanden i Sølvdobla nå er høy. Siden den tidligere har vært demt opp av en beverdemning, var det grunn til å undersøke dette mer nøye. Bildet bekrefter høy vannstand med vann inn over graslandet langs breddene. En sjekk av tre av bjerkene som fortsatt har neveren intakt, og derfor har blitt felt forholdsvis nylig, viser at minst én av dem er felt med motorsag og deretter flyttet delvis ut i vannet. Så langt er det derfor ingen bekreftelse på at vannet har fått et nytt besøk av bever.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Des 2020

Snøen laver ned i høyden

Av Jarle Jensen |

3 cm nysnø så langt i dag. Her fra Råsjøkrysset og mot Brovoll.

21 Des 2020

Solsnu over Juveren

Av Morten Synstelien |

I dag er det solsnu. Det er seks varmegrader og mer sykkelføre enn forhold for ski eller skøyter. Juveren har mistet den isen den hadde, og sola lyser opp himmelen.

20 Des 2020

Mye vann i Retthelltjern

Av Gro Ofte Synstelien

Dette bildet er tatt nordover fra veien der scooterløypa krysser. Her trengs det kulde, helst før snø, før det kan bli skiløyper. Men får vi kulde og ikke snø, blir det flotte forhold for å gå på skøyter.