Synneren og fellesprosjektet

Her er vi på skøyter på Synneren, du ser testen på fylling som Jernbaneverket gjør på Mælingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Jan 2021

Vangen løypekryss

Av Torkel Kristoffersen

Omtrent så langt nord som man kan komme i Nordmarka, finner jeg Vangen løypekryss. Et kjent navn for en gammel østmarktraver, og uventet å finne det her i løypa mellom Myrskogen skistadion og Halvorsrud. Flott skistadion med nypreparerte løyper.

05 Jan 2021

Øvervåja

Av Eivind Molde

Øvervåja ligger oppe i lia nordvest for Våja. Det kommer løype opp hit fra vannet. Løypa som går inn i skogen til venstre, fører til Breidtjernet, eller man kan ta av, og følge Skardbrennvegen mot Skjerva. I den brede traseen på høyre side av skiltene kan man gå til Sjosætra, Gullentjern eller Sagvollen. Det er Skjerva løypelag som prepper løypene her.

05 Jan 2021

Utsikt mot Skjervavassdraget

Av Eivind Molde

Det er flott å gå gjennom snøtung skog. Men når skogen er høy og tett, er det ekstra spennende å komme inn i et hogstfelt. Er det utsikt i vente? Og det var det virkelig her, et flott panorama ned mot de nordligste vannene i Skjervavassdraget. Bildet er tatt i Kudalen, fra løypa mellom Breidtjernet og Øvervåja.