Brøytet bane på Vik

Da har Steinsfjorden Skøyteforening startet på en bane, innerst i bukta ved Vik. Også kalt Statoilstranda på folkemunne. Målte 14 cm stålis her. Men det er betydelig dåligere is ved Garntangen og lenger nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Jan 2021

Åsbråtakleiva er åpnet for ferdsel igjen

Av Odd Tore Saugerud

I september 2019 gikk det et stort steinras over den gamle driftsveien i Åsbråtakleiva, og stien der ble sperret for all ferdsel. Senere ble det åpnet for å passere raset igjen, men det ble bare delvis ryddet, og tråkket går i storsteinet ur. Med snø er passasjen ganske krevende, for nå har den våte snøen frosset til og dekker mellomrommene mellom blokkene, men den tåler ikke vekten av en person. Med forsiktighet går det likevel ganske greit.

12 Jan 2021

På Søndre Kolsås står juletreet fortsatt pyntet

Av Odd Tore Saugerud

På Søndre Kolsås er det fullt av tråkk etter besøk i jula og tiden etterpå. Her har også noen pyntet en furu med glasskuler og gyllent glitter. Etter vindværet er ikke alle kulene like hele. Denne dagen skyet det over, og det kom lett snø. Stinettet her var ganske bra, men med enkelte isete partier dekket med et tynt lag av lett nysnø.

12 Jan 2021

I Merradalen kjøyver bekken

Av Odd Tore Saugerud

Merradalen er en av tre adkomstveier til Kolsåsmassivet fra vestsiden. Dette er en gammel driftsvei for tømmertransport. Etter høstens nedbør renner fortsatt ganske mye vann i bekken fra myrene mellom Søndre og Nordre Kolsås, og det bratte veifaret er fylt av ruglete is. Fra toppen av stupet henger tallrike istapper, som fortsatt vokser og etter hvert faller ned. Dette er fortsatt en mulig vei opp, men nedover er den mer enn krevende.