Ispilkere på Stovivann

På Stovivann var det flere steder ansamlinger av pilkehull. De fleste hørte ut til å være betjent av østeuropeere, her fra Litauen etter bilskiltene å dømme. De hadde selvgående pilkemaskiner så de kunne betjene flere hull samtidig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2021

Sump med dunkjevle syd i Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Stovivann er det et sumpområde med kratt og bestander av sverdlilje og dunkjevle. Vanskelig passerbart sommerstid, her blir det både krabbing i storsteinet ur og en betydelig omvei for å komme rundt.

31 Jan 2021

Vestsiden av Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

Den bratte østsiden av Ringiåsen med mange stup og skrenter utgjør vestsiden av Stovivann. Åsen i bakgrunnen er Svartoråsen med Hornigårdene på flaten til høyre for denne. Bildet er tatt nær sydenden av vannet, hvor mange ispilkere har prøvd lykken og målt istykkelsen.

31 Jan 2021

Stupet med den vanskeligste passasjen langs Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

På gamle orienteringskart er det merket sti langs vestsiden av Stovivann. Som bilde nr. 34274 viser, kan det være et ganske utfordrende veivalg. Fra isen er det bedre oversikt over dette partiet og flatene med den gule lavarten der. Stien går rett ovenfor det nedfalne treet et stykke ovenfor isflaten. Originalbildet i full oppløsning viser også den bøyde rota som forbinder de to hyllene som stien går på.