Jordveien etter husmannsplassene Libakke

På vestsiden av Stovivann var det et såpass flatt område at det ble anlagt to husmannsplasser med jordveier. Nå er det bare ruiner og et styvingstre igjen, se bilde nr. 32483 for mer informasjon. Bildet viser også at det hadde vært stor trafikk på vannet. Det var også tallrike sprekker i isen, og det var som om det gikk et middels tordenvær med enkelte kraftige brak når isen sprakk opp mens vi gikk på vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2021

Ispilkere på Stovivann

Av Odd Tore Saugerud |

På Stovivann var det flere steder ansamlinger av pilkehull. De fleste hørte ut til å være betjent av østeuropeere, her fra Litauen etter bilskiltene å dømme. De hadde selvgående pilkemaskiner så de kunne betjene flere hull samtidig.

31 Jan 2021

Sump med dunkjevle syd i Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Stovivann er det et sumpområde med kratt og bestander av sverdlilje og dunkjevle. Vanskelig passerbart sommerstid, her blir det både krabbing i storsteinet ur og en betydelig omvei for å komme rundt.

31 Jan 2021

Vestsiden av Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

Den bratte østsiden av Ringiåsen med mange stup og skrenter utgjør vestsiden av Stovivann. Åsen i bakgrunnen er Svartoråsen med Hornigårdene på flaten til høyre for denne. Bildet er tatt nær sydenden av vannet, hvor mange ispilkere har prøvd lykken og målt istykkelsen.