Nordre Ståvi gård

Ved nordvestenden av Stovivann ligger Ståvigårdene, som vannet har navn etter. Det mørkebrune huset ligger ved starten av utløpet fra Stovivann, men vi kjenner ikke funksjonen til dette.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2021

Jordveien etter husmannsplassene Libakke

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Stovivann var det et såpass flatt område at det ble anlagt to husmannsplasser med jordveier. Nå er det bare ruiner og et styvingstre igjen, se bilde nr. 32483 for mer informasjon. Bildet viser også at det hadde vært stor trafikk på vannet. Det var også tallrike sprekker i isen, og det var som om det gikk et middels tordenvær med enkelte kraftige brak når isen sprakk opp mens vi gikk på vannet.

31 Jan 2021

Ispilkere på Stovivann

Av Odd Tore Saugerud |

På Stovivann var det flere steder ansamlinger av pilkehull. De fleste hørte ut til å være betjent av østeuropeere, her fra Litauen etter bilskiltene å dømme. De hadde selvgående pilkemaskiner så de kunne betjene flere hull samtidig.

31 Jan 2021

Sump med dunkjevle syd i Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Stovivann er det et sumpområde med kratt og bestander av sverdlilje og dunkjevle. Vanskelig passerbart sommerstid, her blir det både krabbing i storsteinet ur og en betydelig omvei for å komme rundt.