Hornigårdene med Kolsås i bakgrunnen

Ved nordenden av Stovivann ligger også Hornigårdene, dit det går brøytet turvei over jordene. Det er klar og fin utsikt til Kolsås-massivet, men ved sydfoten av dette er litt av den brune smogen over Oslogryta synlig. Bare en halv time senere hadde et svakt vinddrag fra syd ført en del av den inn i dalen mellom Kolsås og Tanumplatået.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2021

Nordre Ståvi gård

Av Odd Tore Saugerud

Ved nordvestenden av Stovivann ligger Ståvigårdene, som vannet har navn etter. Det mørkebrune huset ligger ved starten av utløpet fra Stovivann, men vi kjenner ikke funksjonen til dette.

31 Jan 2021

Jordveien etter husmannsplassene Libakke

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Stovivann var det et såpass flatt område at det ble anlagt to husmannsplasser med jordveier. Nå er det bare ruiner og et styvingstre igjen, se bilde nr. 32483 for mer informasjon. Bildet viser også at det hadde vært stor trafikk på vannet. Det var også tallrike sprekker i isen, og det var som om det gikk et middels tordenvær med enkelte kraftige brak når isen sprakk opp mens vi gikk på vannet.

31 Jan 2021

Ispilkere på Stovivann

Av Odd Tore Saugerud |

På Stovivann var det flere steder ansamlinger av pilkehull. De fleste hørte ut til å være betjent av østeuropeere, her fra Litauen etter bilskiltene å dømme. De hadde selvgående pilkemaskiner så de kunne betjene flere hull samtidig.