Laksender i Lysakerelva midtvinters

I strykene et stykke nedenfor Hammarfossen holdt et laksandpar til. De livnærer seg av småfisk, men også av snegler og muslinger. Navnet har de fått etter hannens underside, som er svakt laksefarget vinter og vår. Hunnen har brunt hode med strittende nakkeragg. Trekkfugl til Danmark, særlig i harde vintre, men noen få overvintrer i Norge i isfrie områder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2021

Kaldt ved Osdammen

Av Odd Tore Saugerud

Også nedenfor fossene over demningen ved Osdammen har fossetåka satt sitt preg på landskapet. Her har vi sett fossekall tidligere, men ikke denne dagen.

01 Feb 2021

Dykalbene i Bogstadvann

Av Odd Tore Saugerud |

Tømmerdoppene i Bogstadvann, også kjent som dykalber, står igjen som et minne fra den tiden da det fortsatt var tømmerfløting i Sørkedalselva. Men også her gnager tidens tann ubønnhørlig: Sammenlignet med bilde nr. 20877 fra 1995 har noen forsvunnet helt, og resten har forvitret mer eller mindre.

01 Feb 2021

Hammardammen med rester etter et fundament

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor Hammarfossen er lokalklimaet tørrere, ikke rim på trærne, og bare små rimflak på ujevnheter nær åpent vann. Rett ovenfor demningen er restene etter et laftet steinkistefundament synlig. På høyre elvebredd sto en kald gråhegre og speidet da vi kom, men den hadde kameraskrekk og fløy sin vei da den så kameraet.