Stor utfart fra Lommedalen

Etter hvert som det ble mildere utover dagen, strømmet folk ut i løypene fra Guriby, By og Tobonn. I Helårsløypa var det tendenser til køgåing. Bildet er tatt mellom By og Guribysaga.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2021

Kald vintermorgen ved Råsjøen

Av Steinar Kjærnsrød

Ikke mange ute i løypene fra Sjonken kl. 9 om morgenen, og oppe på Råsjøen var det heller ingen å se en time senere.

14 Feb 2021

Kaldt over Romerikssletta

Av Steinar Kjærnsrød

Nede i Nannestad var det -25 °C og på Sjonken -20 °C da fotografen startet. Dette utsiktspunktet dukker opp etter ca. 3,5 km på nordgående løype rundt Bjertnessjøen.

13 Feb 2021

UFO møter alien på Steinsfjorden

Av Nina Didriksen |

Vi så den på lang avstand, og lurte på hva det var. Ishøvelen er satt ut med en plakat med informasjon om hvordan du kan støtte de frivillige som lager skøytebane. Det er måkt og høvlet mange kilometer rundt på Steinsfjorden. I dag kom det dype drønn fra isen, som har en god del sprekker du må være obs på hvis du tar skøytene fatt. Bak til høyre skimtes Gyrihaugen, og rett til venstre for høvelbladet sees Herøya.