Opp bakkene fra Hovsvåja

Det er en god del stigning mellom Hovsvåja, vest i Våja, og Øvervåja. Løypa går delvis i skogen, delvis i åpent landskap med utsikt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2021

Nok et skilt til Kikutstua har blitt rettet

Av Lars Kristian Bjørløw

Med referanse til bilde nr. 30827 så er dette skiltet også blitt korrigert. Det er bra.

14 Feb 2021

Spålsveien kommer ned til krysset

Av Lars Kristian Bjørløw

Her kommer løype 98 nedover og møter løype 1118.

14 Feb 2021

Svarten i solskinn

Av Lars Kristian Bjørløw

På baksiden av Oppkuven ligger Svarten, og den er ikke en del av Butleren, men likevel en del av det samme vannet. Skillet går ved den lille øya og kraftlinjen. Det var ganske mange skiløpere på vei imot meg, men svært få i min retning.