Erfaren løypekjører tester skiløypene

Det er flott med løypekjørere som også går på ski. Ragnar kan begge stilarter, både å lage skiløyper og å bruke dem. Vi ser mot syd og Hundstad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Feb 2021

Ekte bygdeskiløyper ved Libakke

Av Morten Synstelien

Parkerte ved Røyse skole og gikk mot vest, mot Frøyhov. Det hjalp mye at nedbøren kom som snø, og ikke som regn som meldt. Flott å gå her, og det blir kjørt opp nye spor i kveld.

19 Feb 2021

Flott portal ved Viksenga

Av Morten Synstelien

På sommeren går det en liten vei/sti som er både fin å sykle eller gå. Men på vinteren kan vi krysse gjennom denne trerekka som er grenseskille. Jordet på nordvestsida av Blilåsen landskapsvernområde ligger i le for vær og vind. Ofte ligger snøen her lengst, og her går også skiløypa. Vi ser gården Viksenga til venstre i bildet.

02 Feb 2021

I lysløypa ved KK-plassen

Av Eivind Molde

Lysløypa går i flere runder med utgangspunkt på KK-plassen, som vi ser midt i bildet.